fbpx

Intensieve samenwerking Kredietunie Groningen en Kredietunie Veenkoloniën & Oostermoer

Kredietunie Groningen en Kredietunie Veenkoloniën & Oostermoer slaan de handen ineen

Beide unies willen met deze samenwerking kredietaanvragen sneller en slagvaardiger laten verlopen om zo ondernemers in Groningen nog beter van dienst te kunnen zijn.
Steun
Het werkgebied van Kredietunie Groningen betreft de gemeenten Groningen, Het Hogeland en Midden-Groningen. Kredietunie Veenkoloniën & Oostermoer richt zich op de gemeenten Pekela’s, Stadskanaal, Westerwolde, Aa & Hunze en Borger Odoorn. Een kredietunie is een activiteit van, voor en door ondernemers. Naast gelden van (oud) ondernemers stelt ook de provincie Groningen financiële middelen ter beschikking aan de kredietunies om kredieten te verstrekken.
Kredietunie Groningen is al sinds haar oprichting goed in staat om middelen te vergaren om kredieten te verstrekken. Inmiddels heeft zij al voor circa anderhalf miljoen euro aan kredieten verstrekt en daarmee ruim twintig ondernemers kunnen helpen. Kredietunie Veenkoloniën en Oostermoer heeft daarentegen meer moeite met het aantrekken van gelden en is daardoor dan ook beperkt geweest in het verlenen van krediet.
Professionaliteit en maatwerk
Door intensief samen te werken, neemt de professionaliteit toe. Beide kredietunies beschikken over veel kennis en ervaring van ervaren (voormalige) bankiers en ondernemers, die op vrijwillige basis ondernemers uit het werkgebied ondersteuning bieden.
Een kredietunie richt zich op mkb-bedrijven, die geen of (tijdelijk) minder gemakkelijk toegang hebben tot bancaire kredieten. Door centralisatie binnen de banken neemt de persoonlijke dienstverlening naar ondernemers met kredieten tot €250.000,- gestaag af. Ook vindt de beoordeling van kredietaanvragen steeds vaker geautomatiseerd plaats. Een kredietunie is juist gespecialiseerd in maatwerk en is bovendien bekend met de regionale omstandigheden.
Persoonlijke begeleiding
Een kredietunie is een bank door en voor ondernemers. Bij de kredietverlening speelt de menselijke maat en persoonlijke begeleiding een belangrijke rol. Indien een krediet is verstrekt, koppelt de kredietunie altijd een coach aan de onderneming om de ondernemer bij te staan.