Voorzitter Robert Wielinga: ‘Tevreden over het eerste jaar Kredietunie Groningen’

2015 heeft nut en noodzaak van de Kredietunie aangetoond: we bieden een alternatief aan doorgroeiers in het Groningse MKB, die daarmee kansrijke bedrijfsplannen kunnen realiseren. Ook qua positie in het Groningse financieringslandschap wordt de Kredietunie Groningen inmiddels serieus genomen. Ik denk dat al onze partners tevreden terug kunnen kijken op het eerste jaar Kredietunie.”

Dat mag blijken uit de uitnodiging van een aantal partijen om deel te nemen aan de zogenoemde financieringstafel, waarin NOM, SNN, KvK en de banken participeren. “Kredietunie Groningen heeft met het gooien van de spreekwoordelijke steen in de vijver er voor gezorgd dat er een rimpeling is ontstaan, die anderen heeft aangezet tot een dialoog en onderlinge samenwerking.” Aldus voorzitter Robert Wielinga in een korte terugblik op het afgelopen jaar.

Terugblik
De officiële oprichting van Kredietunie Groningen is in november 2014. Er volgen diverse “zeepkist bijeenkomsten”, die de nodige publiciteit opleveren. En de eerste kapitaalverschaffers melden zich. Een tiental ondernemers en oud-ondernemers is bereid om zich als vrijwilliger in te zetten voor Kredietunie Groningen; samen bestrijken zij alle specialismen die een kredietunie nodig heeft. “Dankzij de actieve betrokkenheid van alle partners is de Kredietunie Groningen succesvol van de grond gekomen in 2015. Dit jaar zijn er vier leningen verstrekt aan bedrijven uit zowel de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ economie. In totaal kwamen er dit jaar zo’n twintig aanvragen voor financiering binnen. Dat betekent dat de Kredietunie duidelijk in een behoefte voorziet en dat steeds meer MKB-ondernemers ons weten te vinden.”

Samenwerking provincie en Economic Board
In april 2015 kunnen de eerste twee kredieten al worden verstrekt. “Op dit moment hebben we een kleine twintig aanvragen ontvangen en zijn er vier leningen verstrekt. Maandelijks blijven de aanvragen binnenkomen, die het hele spectrum van de economie bestrijken. Het aantal verstrekte leningen ligt iets boven het oorspronkelijke businessplan. Financieel wordt er prima samengewerkt met de provincie Groningen, die matching-geld tot voorlopig een maximum van een miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. Een zelfde afspraak is ook gemaakt met de Economic Board Groningen. Deze organisatie stelt specifiek matching-geld beschikbaar voor leningen die worden verstrekt aan bedrijven uit het aardbevingsgebied.”

Vooruitblik
Het jaar 2016 zal in het teken staan van de uitbreiding van het aantal leden/kapitaalverschaffers, om ervoor te zorgen dat er optimale matching kan plaatsvinden met de gelden die beschikbaar zijn bij de provincie Groningen en de EBG. “Ook in 2016 zullen de vrijwilligers/specialisten van Kredietunie Groningen weer alles in het werk stellen het MKB in de regio van financiering te voorzien om zo het ondernemerschap en de werkgelegenheid te stimuleren.”

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest