fbpx

Privacyverklaring

Coöperatieve Kredietunie Groningen U.A., hierna “Kredietunie Groningen”, gevestigd te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: info@kredietuniegroningen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kredietunie Groningen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Kredietunie Groningen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u lid bent en een kredietovereenkomst bent aangegaan:

 • Bankrekeningnummer
 • Kredietwaardigheidscheck

Bij de kredietbeoordeling van leningaanvragen proberen wij een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de financiële situatie. Om u en onszelf te beschermen tegen misbruik toetsen wij de kredietwaardigheid op basis van financiële en administratieve bescheiden.

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kredietunie Groningen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten aan u te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kredietunie Groningen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Voor leden, zolang het lidmaatschap voortduurt vermeerderd met een termijn van zes jaren
 2. Voor kredietnemers, zolang de kredietovereenkomst voortduurt vermeerderd met een termijn van zes jaren

Delen van persoonsgegevens met derden
Kredietunie Groningen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kredietunie Groningen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kredietunie Groningen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kredietunie Groningen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kredietunie Groningen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kredietuniegroningen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservice-nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kredietunie Groningen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kredietunie Groningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kredietuniegroningen.nl

Waarom Kredietunie Groningen?

Kredietunie Groningen is een initiatief voor ondernemers, door ondernemers. Ons doel is het financieren van Groningse MKB-bedrijven met toekomstperspectief. Zonder bemiddeling van de bank. Kredietgevers zijn MKB-ondernemers of investeerders die via een gemeenschappelijke kas geld ter beschikking stellen.

Persoonlijk begeleiding van je eigen coach

Door middel van coaching vergroten we samen de kans op een succesvolle ontwikkeling van een onderneming, door kennis- en ervaringsoverdracht.

Onderscheidend vermogen

Door een krediet aanvraag niet uitsluitend te beoordelen op ratio’s, maar vooral op kansen.

BMKB geaccrediteerd

Met deze regeling kunnen ondernemers makkelijker geld lenen tijdens de coronacrisis

Waarmee kunnen we je helpen?

Contactgegevens

Bezoekadres (op afspraak)
Van Elmptstraat 2
9723 ZL Groningen

E: info@kredietuniegroningen.nl
W: www.kredietuniegroningen.nl

KvK-nummer 61804541