Groningse ondernemers steken de handen uit de mouwen!

Het doel van Kredietunie Groningen is het financieren van MKB-bedrijven met toekomstperspectief, met kredieten tussen de 50.000 euro en 250.000 euro. Daarom is een coöperatie opgericht bestaande uit kredietgevende en kredietnemende leden. Kredietgevers zijn MKB-ondernemers of andere investeerders die via een gemeenschappelijke kas geld ter beschikking stellen. Kredietnemers zijn MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas. Bijzonder aan ons is dat de kredietnemers een ervaren ondernemer als coach toegewezen krijgen (smart money). Ervaring wijst uit dat hiermee het succes enorm wordt vergroot. 

Werkwijze
De kredietnemer dient op basis van een ondernemersplan een aanvraag in. Het plan wordt beoordeeld door ervaren kredietadviseurs en ondernemers van Kredietunie Groningen. Vervolgens wordt de complete aanvraag voorgelegd aan de Kredietcommissie bestaande uit twee financieel experts en een ervaren ondernemer. De Kredietcommissie adviseert het bestuur over de verstrekking van een krediet. Bij een positief besluit volgt ook de verplichte toewijzing van een coach. Het krediet is vaak aanvullend waarbij de ondernemer klant blijft van zijn huisbankier. Het traditionele betalingsverkeer blijft bij deze bank. Hiermee concurreert Kredietunie Groningen niet met de banken.

Organisatievorm
Kredietunie Groningen is vormgegeven in een coöperatieve vereniging. We gebruiken een bestaand model dat ontwikkeld is door Noaberkrediet in de Achterhoek en andere kredietunies in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. Het betreft een besloten krediet-coöperatie waardoor geen goedkeuring en toezicht van DNB en/of AFM noodzakelijk is.

Onderscheidend vermogen Kredietunie:

 • Van, voor en door ondernemers; ondernemers kennen elkaar;
 • Gemeenschapszin, sociaal weefsel en de menselijke maat bevorderen;
 • Leden zijn bereid om risico en rendement te delen;
 • Kennis- en ervaringsoverdracht bevorderen door middel van coaching;
 • Relatienetwerk binnen Kredietunie, ondernemer staat er niet alleen voor;
 • Nieuwe financieringsbron naast bankkrediet;
 • Extra werkgelegenheid scheppen. Dit is meteen maatschappelijk rendement.

De organisatiestructuur
Binnen Kredietunie Groningen werken alleen vrijwilligers. Uit kostenoverwegingen, maar ook uit oogpunt van solidariteit is dit een belangrijk uitgangspunt.

Algemene Ledenvergadering (ALV).
Deze bestaat uit de leden van Kredietunie Groningen. Het betreft certificaathouders A (kredietgevers) en certificaathouders B (kredietnemers). Een certificaat geeft recht op een stem. De ALV kiest vervolgens het Bestuur en eventueel een Raad van Toezicht.

Bestuur
Het bestuur van Kredietunie Groningen bestaat uit ervaren ondernemers en vakspecialisten. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen samen het Dagelijks Bestuur, dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het beleid en het toezien op de dagelijkse gang van zaken. Verder benoemt en begeleidt het Bestuur de Krediet- en de Coachingcommissie en vertegenwoordigt zij Kredietunie Groningen binnen de regio.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

b9e0a3fb-ae8a-2cf3-1094-806c7fb6faa5

Robert Wielinga

Voorzitter

Robert Wielinga is ondernemer, partner Centrum voor Bedrijfsopvolging en business coach

e6ebf8cb-88be-c44d-2439-5522915ef637

Geurt Volkers

Penningmeester

Geurt Volkers is toezichthouder en voormalig lid Raad van Bestuur NDC-VBK

076727b9-79f4-0dfa-976c-11d332648a3a

Nina Beswerda

Bestuurslid, portefeuille potentiële leningnemers

Nina Beswerda is directeur van Faktoo organisatie-ontwikkeling en heeft meer dan 25 jaar ervaring als ondernemer

Hans_Silvius-2

Hans Silvius

Bestuurslid

Hans Silvius is voorzitter van de Raad van Bestuur van De Haan Advocaten & Notarissen

607f02d0-a747-41ec-bf55-a86c50dde98f

Frans Muller

Bestuurslid, portefeuille coachingsprogramma

Frans Muller gaf 40 jaar leiding aan het familiebedrijf Frans Muller Benelux

HansBruining2

Hans Bruining

Bestuurslid, portefeuille financieën

Hans is ondernemer en begeleidt mkb-bedrijven bij financiële vraagstellingen en de interne organisatie.

PeterVoermans2

Peter Voermans

Bestuurssecretaris

DGA van Incovo BV die innovatieve concepten ontwikkelt

Ledenraad
De ledenraad vertegenwoordigt de leden en kiest het bestuur van de coöperatie. De Ledenraad staat onder voorzitterschap van Dolf Vogd.

Commissies
Het bestuur kan een aantal taken aan verschillende commissies delegeren:

 • De Intakecommissie bereidt de kredietaanvragen voor en ziet toe op het kredietbeheer;
 • De Kredietcommissie adviseert het bestuur over het al dan niet toekennen van een krediet;
 • De Coachingcommissie selecteert, benoemt en traint de coaches;
 • De Kascontrolecommissie controleert de financiële gang van zaken binnen de kredietunie.

Tenslotte
Dit initiatief moet leiden tot een impuls voor een dynamische regionale economie. Stilstaan leidt tot een structureel lagere economische activiteit in Groningen en omstreken. Voor toekomstige generaties en de welvaart van nu kunnen wij ons dit niet veroorloven. Het krediet is niet een totaaloplossing voor financiering van het MKB in de regio, maar leidt wel tot extra dynamiek en kan als aanjager fungeren voor meer economische groei.

info@kredietuniegroningen.nl