fbpx

Over ons

Het doel van Kredietunie Groningen is het financieren van MKB-bedrijven met toekomstperspectief. De Kredietunie Groningen is een coöperatie die financieringen verstrekt aan Groningse MKB-bedrijven met een toekomstperspectief, zonder bemiddeling van een bank. De kredietaanvraag bedraagt minimaal €10.000. Kredietgevers zijn MKB-ondernemers of investeerders die via een gemeenschappelijke kas geld ter beschikking stellen.

Kredietunie Groningen zet zich in voor Groningse ondernemers door te kijken naar de mogelijkheden en de ondernemer. Kredietnemers krijgen een ervaren ondernemer als coach toegewezen. Ervaring wijst uit dat hiermee het succes wordt vergroot.

Het financieren van het Groningse MKB

We merken dat ondernemers uit Groningen keer op keer vindingrijke oplossingen weten te vinden voor problemen. Waar de één opgeeft, kijkt de Groningse ondernemer naar de toekomst. Ondernemers met een toekomstperspectief is waar wij voor gaan, ondersteund door een ervaren coach.
Wij bieden ambitieuze MKB-bedrijven in Groningen financiële ruimte om te kunnen (door)groeien. Het geld is bijeengebracht door succesvolle ondernemers en de Provincie Groningen. 

Hoe gaan wij te werk?

Kredietunie Groningen is een initiatief voor ondernemers, door ondernemers. Wij bieden ambitieuze MKB-bedrijven in Groningen financiële ruimte om te kunnen (door)groeien. Het geld is bijeengebracht door succesvolle ondernemers en de provincie Groningen en wordt misschien wel uitgeleend aan jou! Op basis van een ondernemersplan dien je als kredietnemer een aanvraag in. Dit plan wordt door onze ervaren kredietadviseurs en ondernemers beoordeeld. Tot slot wordt de aanvraag voorgelegd aan de Kredietcommissie. Zij adviseert het bestuur over de aanvraag. Het betalingsverkeer van de aanvrager blijft gewoon bij zijn of haar eigen bank. Hierdoor concurreren we niet met de banken. Bij een positief besluit van Kredietunie Groningen krijg je dan ook een coach aangeboden die over veel kennis of ervaring beschikt. De coach is een ervaren ondernemer en wordt in overleg met jou aangesteld. De begeleiding loopt door tot de lening is afgelost. Hierdoor beschik je als kredietnemer over extra kennis. Op deze manier vergroten wij gezamenlijk de kans op een succesvolle ontwikkeling van je onderneming en op volledige betaling van rente en aflossing. 

De organisatievorm

We zijn vormgegeven in een coöperatieve vereniging. Kredietunie Groningen gebruikt een bestaand model dat ontwikkeld is door Noaberkrediet in de Achterhoek en andere kredietunies in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. 
Binnen Kredietunie Groningen werken uitsluitend professionele vrijwilligers vanuit het oogpunt van solidariteit. 

Disclaimer:
Het totaal van de aangetrokken en opvorderbare gelden van Kredietunie Groningen is lager dan EUR 10 miljoen. Derhalve wordt zij voor de uitoefening van haar activiteiten vrijgesteld van de vergunningsplicht ingevolge de Wet op het financieel toezicht (Wft). Vanwege deze vrijstelling staat Kredietunie Groningen niet onder toezicht van De Nederlandse Bank en\of de Autoriteit Financiële Markten.

De Organisatiestructuur

Binnen Kredietunie Groningen werken uitsluitend professionele vrijwilligers vanuit het oogpunt van solidariteit.

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering bestaat uit de leden van Kredietunie Groningen.

Het bestuur van Kredietunie Groningen

Het bestuur van Kredietunie Groningen bestaat uit ervaren ondernemers en vakspecialisten. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen samen het dagelijks bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid en het toezien op de dagelijkse gang van zaken. Verder benoemt het bestuur de krediet- en de coaching commissie en vertegenwoordigt zij Kredietunie Groningen binnen de regio.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Erik Dijkstra

Voorzitter

Ondernemer/investeerder/commissaris en heeft een rijke internationale ervaring in het opzetten/leiden van diverse MKB bedrijven.

Geurt Volkers

Penningmeester

Geurt Volkers is toezichthouder en voormalig lid Raad van Bestuur NDC-VBK

Nina Beswerda

Bestuurslid

Nina Beswerda is directeur van Faktoo organisatie-ontwikkeling en heeft meer dan 25 jaar ervaring als ondernemer

Hans Silvius

Bestuurslid

Hans Silvius is advocaat bij De Haan Advocaten & Notarissen

Frans Muller

Bestuurslid, portefeuille coachingsprogramma

Frans Muller gaf 40 jaar leiding aan het familiebedrijf Frans Muller Benelux

Hans Bruining

Bestuurslid, portefeuille financiën

Hans is ondernemer en begeleidt MKB-bedrijven bij financiële vraagstellingen en de interne organisatie.

Peter Voermans

Bestuurssecretaris

DGA van Incovo BV die innovatieve concepten ontwikkelt.

 

Ledenraad

De ledenraad vertegenwoordigt de leden en kiest het bestuur van de coöperatie. De huidige ledenraad staat onder voorzitterschap van Dolf Vogd.

Commissie

Het bestuur kan een aantal taken aan verschillende commissies delegeren:

  • De intakecommissie bereidt de kredietaanvragen voor en ziet toe op het kredietbeheer;
  • De kredietcommissie adviseert het bestuur over het al dan niet toekennen van een krediet;
  • De coachingcommissie selecteert en benoemt de coaches;

Meer economische groei

Dit initiatief moet leiden tot een impuls voor een dynamische regionale economie. Stilstaan leidt tot structurele lagere economische activiteit in en rondom Groningen. Voor toekomstige generaties en de welvaart van u, kunnen wij ons dit niet veroorloven. Het krediet is niet een totaaloplossing voor financiering van het MKB in de regio, maar leidt wel tot extra dynamiek en kan als aanjager fungeren voor meer economische groei.

Disclaimer 

Waarom Kredietunie Groningen?

Kredietunie Groningen is een initiatief voor ondernemers, door ondernemers. Ons doel is het financieren van Groningse MKB-bedrijven met toekomstperspectief. Zonder bemiddeling van de bank. Kredietgevers zijn MKB-ondernemers of investeerders die via een gemeenschappelijke kas geld ter beschikking stellen.

Persoonlijk begeleiding van je eigen coach

Door middel van coaching vergroten we samen de kans op een succesvolle ontwikkeling van een onderneming, door kennis- en ervaringsoverdracht.

Onderscheidend vermogen

Door een krediet aanvraag niet uitsluitend te beoordelen op ratio’s, maar vooral op kansen.

BMKB geaccrediteerd

Met deze regeling kunnen ondernemers makkelijker geld lenen tijdens de coronacrisis

Waarmee kunnen we je helpen?

Contactgegevens

Bezoekadres (op afspraak)
Van Elmptstraat 2
9723 ZL Groningen

Postadres
Postbus 4025
9701 EA Groningen

T 050 211 09 48
E: info@kredietuniegroningen.nl
W: www.kredietuniegroningen.nl

KvK-nummer 61804541