Persbericht: wet kredietunies betekent doorbraak voor kredietunies

24 maart 2015

“De nieuwe Wet toezicht kredietunies betekent een doorbraak voor bestaande kredietunies. Na ruim twee jaar wachten krijgen de kredietunies met deze wet veel ruimere mogelijkheden om middelen aan te trekken op een manier die past bij de wensen van investerende ondernemers”, stelt Jan Kamminga voorzitter van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK). Vijf van de kredietunies die aangesloten zijn bij de Vereniging verstrekken al actief krediet. Zeven andere leden wachten de nieuwe wetgeving af. 

Daarnaast zijn er nog een aantal initiatieven in ontwikkeling. Nu de parlementaire behandeling daarvan binnenkort zal zijn afgerond kunnen deze initiatieven ook starten met kredietverstrekking. “Wij streven naar een landelijke dekking van kredietunies zodat alle ondernemers met hun kredietvraag bij een kredietunie terecht kunnen”, aldus Kamminga.

Nu de tweede termijn in de Tweede kamer is afgerond rest alleen nog het stemmen aanstaande dinsdag. Alle partijen zijn positief. Daarna kan de wet door naar de Eerste Kamer en vervolgens naar Brussel. Intentie van de initiatiefnemers is om de wet voor het zomerreces door de Eerste Kamer te hebben.

Een kredietunie is een coöperatie voor ondernemers door ondernemers, zonder winstoogmerk, waar ondernemers elkaar financieren zonder tussenkomst van een bank. Bij de financiering krijgt de ondernemer ook een andere ondernemer als coach om de slagingskansen te vergroten. Er bestaan zowel regionale kredietunies zoals Kredietunie Brabant of Midden Nederland, als branchegerichte kredietunies zoals de Kredietunie Bakkerij Ondernemers (KBO).

Onder de huidige wetgeving kunnen kredietunies middelen om ondernemers te financieren op twee manieren aantrekken:  via het uitgeven van eeuwigdurende ledencertificaten of door te bemiddelen tussen investerende leden en leden die op zoek zijn naar financiering (het community funding model). Voor dit laatste model is een ontheffing nodig van de AFM.

Als de nieuwe wet van kracht is kunnen kredietunies ook obligaties uitgeven of deposito’s aantrekken. Aan deze twee opties zit een eindige looptijd, wat veel beter past bij de belegginshorizon van ondernemers dan een eeuwigdurend ledencertificaat. Tot een vermogen van tien miljoen kan dit zonder vergunning. Van tien miljoen tot honderd miljoen zal een specifiek toezicht regime gelden voor de kredietunies. Boven de honderd miljoen is een bankvergunning nodig.

Ondernemers die op zoek zijn naar financiering kunnen nu al terecht bij de vijf actief verstrekkende kredietunies. De VSK heeft een zoekfunctie ontwikkeld waar ondernemers op basis van een paar simpele criteria kunnen zien bij welke kredietunie zij hun aanvraag kunnen indienen. Deze zoekfunctie is te vinden onder : http://samenwerkendekredietunies.nl/zoeken/

De VSK is door een aantal  kredietunies zelf opgericht en ondersteunt nieuwe en bestaande initiatieven bij het starten en het verder laten groeien van hun eigen kredietunie. De VSK ontwikkelt tools, sluit samenwerkingsovereenkomsten, vertegenwoordigt de leden richting de overheid en andere partijen, en richt zich op het realiseren van alles wat nodig is om coöperatieve kredietverlening effectief te kunnen opzetten in Nederland. De VSK wordt door het ministerie van Economische Zaken ondersteund met een subsidie.
 

Aangesloten kredietunies zijn:

 • Kredietunie Midden Nederland
 • KBO (Kredietunie Bakkerij Ondernemers)
 • Kredietunie Brabant
 • Kredietunie Zeeland
 • Naober krediet
 • KMO (Kredietunie Mobiliteits Ondernemers, Bovag)
 • Kredietunie Haarlemmermeer
 • Kredietunie Groningen
 • Kredietunie Visserij
 • Kredietunie Optiek
 • Kredietunie Kinderopvang
 • Kredietunie Fryslân

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht