Leeuwarder Courant: “Help het MKB met het nieuwe financieren”.

Op 22 april 2015 plaatste Aukje de Vries, Tweede Kamerlid voor de VVD een interessant opiniestuk in de rubriek “Te gast” van de Leeuwarder Courant onder de kop: Help het MKB met het nieuwe financieren.

De kredietkraan staat open voor het MKB, zeggen de banken. De
ondernemers voelen dat nog niet zo. Goede plannen en goede
ondernemers moeten krediet kunnen krijgen en niet (alleen) afhankelijk
zijn van bancaire financiering. Ik vind dat het voorzichtig ingezette economisch herstel niet geremd mag worden door onvoldoende krediet, dat kost banen! Om ervoor te zorgen dat het MKB meer kredietruimte krijgt, moet er meer aanbod én keuze komen voor ondernemers. Daarmee kunnen bedrijven ook minder afhankelijk worden van banken.

De banken zorgen in Nederland nu nog voor maar liefst 80 procent van
de financiering van het MKB. In het buitenland is dat anders. Neem de
Verenigde Staten, daar is dat maar 20 procent. Ik vind dat dat ook in
Nederland moet gaan veranderen. Het nieuwe financieren is het combineren en stapelen van verschillende vormen van financiering, zoals: crowdfunding, kredietunies, factoring, leasing, durfkapitaal, MKB-aandelen of -obligaties, private investeerders én banken.

Maar wellicht ook nog wel weer hele nieuwe (tussen-) vormen. Om dat voor elkaar te krijgen is een aantal zaken nodig. Nieuwe financieringsvormen moeten de ruimte krijgen. Er moeten geen onnodige belemmeringen en regels zijn óf komen. Een goed voorbeeld van belemmeringen wegnemen is het op verzoek van de VVD tot het voor 1 januari 2016 schrappen van de investeringsgrenzen voor crowdfunding. Voor kredietunies moet er snel een ontheffing komen van de Europese Commissie van de richtlijn kapitaalvereisten.

Ook kredietunies moeten de ruimte krijgen. Met een toezichtregime dat aansluit bij de risico’s, aard, omvang en complexiteit van kredietunies. De nieuwe wet is daartoe een eerste goede aanzet, maar het had wat de VVD betreft ambitieuzer gekund en gemoeten. Nu wordt het toch weer te veel dicht geregeld. Want willen deze kredietvormen zich verder kunnen ontwikkelen, dan moeten ze de ruimte krijgen. Het zorgt immers voor een broodnodige verrijking van het financiële landschap.

MKB-aandelen en -obligaties zijn een belangrijke bron van eigen vermogen. Ook daar moeten belemmeringen worden weggenomen, bijvoorbeeld door een samenstellingsverklaring in plaats van een goedkeuringsverklaring van de accountant voor MKB-bedrijven bij uitgiftes boven de 2,5 miljoen euro. Ook naar de prospectuskosten moet nog een keer kritisch worden gekeken. Tot slot moet de informatievoorziening aan de ondernemers beter. Er is nu een wirwar van initiatieven waar ondernemers terecht kunnen, het ondernemersplein, de mkb-kredietdesk, de ondernemerskredietdesk. Dat is te versnipperd, ondernemers zien door de bomen het bos niet meer. Ondernemers moeten op één duidelijke plek terecht kunnen.

Het nieuwe financieren is het stapelen en combineren van financieringsvormen. Het MKB moet zelf ook op zoek gaan naar die alternatieven. Banken moeten ook meer adviseren over combinaties. Maar wij moeten in de Tweede Kamer allereerst durven om andere en nieuwe financieringsvormen echt de ruimte te geven in de regelgeving. Alleen zo krijgt het MKB weer ruimte om te investeren en om te zorgen voor banen.

AUKJE DE VRIES

Tweede Kamerlid voor de VVD

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest