Ledenraad Kredietunie Groningen: ‘Doorgaan op de ingeslagen weg’

De Ledenraad van de Kredietunie Groningen kwam in september dit jaar voor de tweede keer bijeen. Een van de punten op de agenda was de vraag of de Kredietunie op de goede weg is en of de beloften aan klanten en leden waarmee twee jaar geleden de coöperatie is opgericht waargemaakt worden. Dolf Vogd, voorzitter van de Ledenraad, stelt dat de conclusie positief is: “We gaan door op de ingeslagen weg.”

Het is de taak van de Ledenraad om het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen en om de financiële rapportage te beoordelen. Dolf Vogd: “Wij bemoeien ons dus niet met individuele aanvragen van ondernemers, maar kijken of de organisatie financieel gezond is en de functie vervult waarvoor zij in het leven is geroepen. Die functie is enerzijds om gezonde bedrijven financieel en met advies te ondersteunen om doorgroei mogelijk te maken en anderzijds dat op zo’n manier te doen dat onze kredietgevers een gezond rendement krijgen op hun investering.”
De Ledenraad is van mening dat Kredietunie Groningen die functie heeft waargemaakt in de afgelopen twee jaar. “We zijn in staat geweest om in een aantal gevallen ondernemers te helpen die niet bij de bank terecht konden. Die ondersteuning boden we niet alleen financieel, maar in veel gevallen ook met advies door de ervaren coaches die elke kredietnemer begeleiden. En hoewel het aantal leningnemers wat lager is dan voorzien, lijken we wat betreft de totale verstrekkingen op koers te liggen. De conclusie van bestuur en ledenraad is dan ook: doorgaan op de ingeslagen weg.”

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest