Ledenraad ingesteld tijdens eerste Algemene Ledenvergadering

Begin oktober vond de eerste Algemene Ledenvergadering plaats bij gastheer De Haan Advocaten. De ALV markeerde het éénjarig bestaan van de Kredietunie Groningen en de stemming was zeer positief. Er is bovendien weer een belangrijke stap gezet, namelijk de officiële instelling van de Ledenraad.
De Kredietunie is georganiseerd volgens het principe van een coöperatie. Dat betekent dat alle deelnemers, zowel mensen die geld inleggen als ondernemers die een lening hebben ontvangen, lid zijn van de Kredietunie. De taak van de Ledenraad is om het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien, maar ook om de ogen en oren te zijn in het Groningse.
De Ledenraad bestaat uit de volgende ondernemers:
Sybren Hoekstra (namens de houders van de A-certificaten), Robert Berting (namens de houders van de B-certificaten) en Mike Kolker, mede-eigenaar van het bedrijf Mundu (namens de kredietnemers). Onafhankelijk voorzitter is Dolf Vogd, prominent (oud-)ondernemer in de stad Groningen, bekend van Woonforum Vesta en zeer betrokken bij het wel en wee van economisch Groningen.
Korte terugblik op de Wittebroodsweken
De ALV was het geëigende moment om kort terug te blikken op het eerste jaar van de Kredietunie. Bestuursvoorzitter Robert Wielinga schetst hoe hij begin 2014 is benaderd om kwartiermaker te zijn voor Kredietunie Groningen. Na een rondje langs onder andere provincie, gemeente, NOM en banken start hij met een oprichtingsbestuur. Een aantal van de door hem benaderde partijen blijkt bereid bij te dragen in de oprichtingskosten van Kredietunie Groningen. Deze kosten blijven laag door de samenwerking met Naoberkrediet uit Winterswijk: die stelt het door hen ontwikkelde materiaal (juridische documenten, administratief systeem maar ook website en dergelijke) tegen een gereduceerd tarief beschikbaar. De officiële oprichting is in november 2014. Er volgt een aantal “zeepkist bijeenkomsten”, die ook de nodige publiciteit opleveren. De eerste kapitaalverschaffers melden zich en in april 2015 kunnen de eerste twee kredieten worden verstrekt.
Mundu: geïnterviewd door RADAR
Een van de eerste die kon profiteren van de kredietmogelijkheden van de Kredietunie is het bedrijf Mundu, dat op de ALV aanwezig was en als afsluiting van de vergadering een flitsende presentatie gaf. Mundu is onlangs samen met Jan Kamminga, voorzitter van de koepel van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies, op het Hoofdstation Groningen en in eigen pand geïnterviewd door het TV-programma RADAR. Onderwerp van de special van RADAR is de rol van de banken bij kredietverstrekking aan het MKB en de behoefte aan initiatieven zoals de Kredietunie Groningen. De uitzendingen zijn op 21 en 28 december. Meer daarover volgt.
Voor meer informatie over Mundu: www.mundu.nl

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest