fbpx

Kredietunie Groningen in actie voor haar kredietnemers

De impact van Corona op de bedrijfsvoering was, en is nog steeds, immens. Alle activiteiten kwamen met een harde klap tot stilstand, dus alle reden tot paniek voor onze kredietnemers. Door met elkaar te overleggen hoe we deze situatie het hoofd konden bieden, zijn de diverse te ondernemen acties geïnventariseerd en direct uitgevoerd. Zo kregen we snel helder zicht en een gevoel van grip op de situatie.

In de verschillende momenten van creatief sparren zijn nieuwe mogelijkheden gevonden die de ondernemers lastverlaging enerzijds en nieuwe inkomsten anderzijds boden.

We blijven onze kredietnemers ook de komende tijd ondersteunen, want de Kredietunie Groningen financiert niet alleen, onze coaches staan de ondernemers met raad en daad terzijde.