U wilt een krediet aanvragen

Kredietunie Groningen richt zich op bestaande MKB bedrijven die financiering zoeken. Het krediet is niet bedoeld voor starters. Voor die categorie is mede vanwege de soepeler financieringsvoorwaarden Qredits de aangewezen financier. Aan de kredietverlening bij Kredietunie Groningen zijn, evenals bij de banken, voorwaarden verbonden en ook wij vragen zekerheden van u. Het verschil met de banken is echter dat Kredietunie Groningen bij het beoordelen van uw aanvraag vooral kijkt naar de ondernemer en de kansen van zijn bedrijf in plaats van naar de ratio's. Het aanvraagproces voor een krediet verloopt vlot en efficiënt omdat u te maken hebt met mensen die thuis zijn in het bedrijfsleven in deze regio.

Een kredietaanvraag kan worden ingediend, indien u aan de volgende voorwaarden kunt voldoen:

 • Bestaand MKB bedrijf met bewezen goed ondernemerschap;
 • Financiering levert nieuwe werkgelegenheid op c.q. bestaande blijft behouden;
 • Aanvraag bedraagt minimaal 50.000 euro en maximaal 250.000 euro;
 • Deelneming c.q. deelfinanciering is optioneel;
 • U beschikt over een ondernemingsplan, bij voorkeur opgesteld samen met een accountant.

Niet in aanmerking voor financiering komen:

 • Verliesfinanciering;
 • Commercieel onroerend goed;
 • Levende have.

Lidmaatschap en rentes
Een kredietaanvrager wordt nadat zijn of haar aanvraag positief beoordeeld is, lid van Kredietunie Groningen. Daartoe moet de kredietnemer minimaal 1 B certificaat ad 1000 euro verwerven.

Voor de kredietnemers zal een rente gelden die 4 tot 6 procent hoger is dan de rente die de kredietgevers ontvangen. Het verschil dient voor de voorzieningen voor kredietrisico’s, vergoedingen aan de obligatiehouders en de kosten van Kredietunie Groningen.

Meer informatie?
Als u gedetailleerde informatie wilt over de organisatievorm en werkwijze van Kredietunie Groningen kunt u de Handout downloaden.
 

 

Direct een aanvraag indienen

Velden met een * zijn verplicht.

Deelnemen als kredietnemer
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •