Hans Bruining, nieuw bestuurslid

Hans Bruining: ‘Ondernemer zelf is belangrijke randvoorwaarde voor succes’

Hans Bruining is een welkome versterking van het bestuur van de Kredietunie Groningen. Hij heeft jaren bij de Rabobank gewerkt, een bank die bij uitstek het ondernemerschap hoog in het vaandel heeft staan. Dat heeft de bank gemeen met de Kredietunie: “Wij geloven dat de ondernemer zélf een belangrijke randvoorwaarde is voor het zakelijke succes van een onderneming of een idee.” De werkwijze van de Kredietunie onderscheidt zich echter op wezenlijke punten van die van de banken, zo meent Hans. “Door ondernemers, voor ondernemers: dat is niet zo maar het motto van de Kredietunie Groningen. Ik denk dat ondernemers het beste in staat zijn om ondernemerschap, en daarmee een financieringsvraag, op waarde te schatten.”

Hans Bruining is sinds begin vorig jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer. “Ik ondersteun en begeleid MKB-bedrijven bij financiële vraagstellingen en op het gebied van interne organisatie.” Logische vraag aan een voormalige bankman is waarin de Kredietunie Groningen zich als financiële instelling bij uitstek onderscheidt van een ‘gewone’ bank? “Die meerwaarde was destijds bij de oprichting dat met name het kleinere MKB bij de banken niet thuis kreeg. Dat is wel enigszins veranderd, maar nog steeds geldt dat het kleinere MKB lastig met iemand van een bank om tafel komt. Zeker voor de kleinere bedrijven geldt dat je bij een bank geen persoonlijke accountmanager krijgt, maar dat jouw aanvraag voor financiering via elektronische formulieren verloopt: voor wie niet overal de juiste ‘vinkjes’ heeft gezet, al dan niet vanwege gebrek aan kennis over wat de bank graag van je weten wilt, staat het licht al snel op rood. Bij banken is het ook nu nog vaak zo dat de ondernemer die zijn plannen goed op papier kan zetten er sneller doorkomt dan de ondernemer met goede plannen.”

Persoonlijk in gesprek met de ondernemer

Een belangrijke meerwaarde is dat de mensen van de Kredietunie in gesprek gaan met ondernemers die op zoek zijn naar financiering. “Wij kijken vooral naar de ondernemer áchter die plannen: is hij of zij in staat die zaak te runnen en die plannen ook daadwerkelijk tot een goed einde te brengen? Bij de Kredietunie maak je een afspraak en krijg je de gelegenheid om jouw plannen te bespreken en toe te lichten. Dat is een hele andere insteek. En dan is het een groot voordeel dat het ondernemers zijn die die plannen kritisch onder de loep nemen. Ondernemers zijn beter in staat om ondernemerschap op waarde te schatten.”

“Natuurlijk kijken wij net als banken ook of het om een gezonde investering gaat. Maar niet in ons eigen belang, wij worden er als vrijwilligers van de Kredietunie persoonlijk niet beter van als we een lening verstrekken. Ons belang ligt bij de gezondheid van de plannen. Wij willen graag met de ondernemer kijken of dit de juiste weg is om zijn mooie plannen te realiseren. Dit zonder dat de ondernemer in de problemen komt, maar integendeel daarmee juist de groeikansen van het bedrijf optimaal benut.”

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest