U wilt deelnemen als coach

U zult begrijpen dat we een grote verscheidenheid aan coaches hebben en nog zoeken. Uiteraard ingegeven door de verschillen in vraagstukken bij onze kredietnemers. Het doel blijft hetzelfde: de kredietnemer moet vooruitgang boeken door coaching. De verantwoording daarvoor ligt bij beiden. Op basis van de kennismaking moet de “klik” er zijn.

Coaching is in de eerste plaats een procesmatige 'reflectieve' begeleiding. Aan de hand van maandelijkse gesprekken vindt evaluatie plaats van de realisatie tot dat moment om vervolgens de vooruitzichten en plannen te bespreken. Zowel cijfermatig als procesmatig. Naast algemene management kwaliteiten met specialisaties op een specifiek terrein zal de coach moeten beschikken over de volgende algemene competenties:

 • Inlevingsvermogen/empathie
 • Luisteren
 • Samenvatten
 • Doorvragen
 • Duidelijk zijn
 • Enthousiasmeren
 • Positieve instelling

Uit het bovenstaande blijkt dat coaching een complexe aangelegenheid is die aantrekkelijk kan zijn voor mensen met veel ervaring en expertise. Wellicht is het nodig coaches nader te trainen.

Meer informatie?
Als u gedetailleerde informatie wilt over de organisatievorm en werkwijze van Kredietunie Groningen kunt u de Handout downloaden.

Coach worden
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •