Peter Voermans, nieuwe secretaris

Peter Voermans: ‘We blijven ons onderscheiden van andere financiële instellingen’

Peter Voermans is sinds 2017 coach bij de Kredietunie Groningen en onlangs toegetreden tot het dagelijks bestuur, in de functie van secretaris. “We gaan met de Kredietunie Groningen een nieuwe fase in en daar ben ik graag actief bij betrokken als lid van het DB.”

Net als iedere andere organisatie verandert ook de Kredietunie mee met de actuele veranderingen in de wereld om ons heen. “We zijn begonnen midden in de diepe economische crisis, toen bedrijven nauwelijks nog terecht konden bij de reguliere banken voor financiering. De Kredietunie heeft destijds ondernemers bij elkaar gebracht die wilden investeren in kansrijke Groningse bedrijven, om zo de economie in de regio te versterken en de werkgelegenheid te stimuleren. Dat uitgangspunt is onveranderd gebleven. om het hen mogelijk te maken hun groeikansen te verzilveren. Maar de actuele economische situatie is een andere, kent andere uitdagingen en dus ook andere mogelijkheden voor de Kredietunie om haar doelstellingen te verwezenlijken voor het bedrijfsleven.”

Peter Voermans weet alles van veranderingen, de noodzaak daartoe én de mooie dingen die daaruit voort kunnen komen. Hij heeft een lange carrière achter zich en nog een hele toekomst voor zich als ondernemer in een heel scala aan beroepen en bedrijven. “Ik ben een Brabander en afgestudeerd in Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven. Als werkstudent; ik heb mijn studie gecombineerd met werken en met mijn gezin met drie kinderen. Mijn afstudeerhoogleraar noemde dit mijn ‘dubbelleven’, lacht hij.

Dat ondernemende karakter zal ook zijn carrière typeren. Na een start als systeemanalist/ programmeur bij Interpolis vervulde Peter diverse managementfuncties bij achtereenvolgens DAF Trucks, Volvo, Dela en Mars. Als Business Area Manager Europe bij Mars was hij actief betrokken bij de vorming van één Europese organisatie vanuit de verschillende landenorganisaties. “Mijn Groningse wortels zijn ‘gegroeid’ bij Tiktak/Segafredo. Als eindverantwoordelijke moest ik zorgen voor een soepele integratie van Tiktak met het Italiaanse Segafredo. In die tijd was ik ook voorzitter van de Stichting Bedrijven Zuidoost. Dat was een tijd waarin wij als ondernemersverband ons echt hard moesten maken ten opzichte van de gemeentelijke politiek, waar de bedrijventerreinen niet of nauwelijks in de belangstelling stonden. Een van de wethouders die daar verandering in heeft gebracht, was overigens Koen Schuiling, met wie het prettig samenwerken was en nu onze nieuwe burgemeester is”

Nieuwe dingen doen en verder brengen

Na onder meer nog 10 jaar een eigen ICT-bedrijf gehad te hebben, Danthas bv, is Peter Voermans nu DGA van Incovo BV, die innovatieve concepten ontwikkelt. “Ik doe graag elke 6, 7 jaar nieuwe dingen, waarbij ik graag mag sturen of meesturen in en aan een organisatie. Dat is de reden dat ik toegetreden ben tot het DB van de Kredietunie Groningen. De tijden zijn veranderd en de Kredietunie verandert mee. We zijn nu bezig om die actualiteit te vertalen in onze visie op de toekomst, waar we krachten willen bundelen, ook op het gebied van ICT bijvoorbeeld, maar vooral: waar we de meerwaarde van de Kredietunie tot z’n recht laten komen en ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van groeiplannen en zo de noordelijke economie te versterken.”

Hans Bruining, nieuw bestuurslid

Hans Bruining: ‘Ondernemer zelf is belangrijke randvoorwaarde voor succes’

Hans Bruining is een welkome versterking van het bestuur van de Kredietunie Groningen. Hij heeft jaren bij de Rabobank gewerkt, een bank die bij uitstek het ondernemerschap hoog in het vaandel heeft staan. Dat heeft de bank gemeen met de Kredietunie: “Wij geloven dat de ondernemer zélf een belangrijke randvoorwaarde is voor het zakelijke succes van een onderneming of een idee.” De werkwijze van de Kredietunie onderscheidt zich echter op wezenlijke punten van die van de banken, zo meent Hans. “Door ondernemers, voor ondernemers: dat is niet zo maar het motto van de Kredietunie Groningen. Ik denk dat ondernemers het beste in staat zijn om ondernemerschap, en daarmee een financieringsvraag, op waarde te schatten.”

Hans Bruining is sinds begin vorig jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer. “Ik ondersteun en begeleid MKB-bedrijven bij financiële vraagstellingen en op het gebied van interne organisatie.” Logische vraag aan een voormalige bankman is waarin de Kredietunie Groningen zich als financiële instelling bij uitstek onderscheidt van een ‘gewone’ bank? “Die meerwaarde was destijds bij de oprichting dat met name het kleinere MKB bij de banken niet thuis kreeg. Dat is wel enigszins veranderd, maar nog steeds geldt dat het kleinere MKB lastig met iemand van een bank om tafel komt. Zeker voor de kleinere bedrijven geldt dat je bij een bank geen persoonlijke accountmanager krijgt, maar dat jouw aanvraag voor financiering via elektronische formulieren verloopt: voor wie niet overal de juiste ‘vinkjes’ heeft gezet, al dan niet vanwege gebrek aan kennis over wat de bank graag van je weten wilt, staat het licht al snel op rood. Bij banken is het ook nu nog vaak zo dat de ondernemer die zijn plannen goed op papier kan zetten er sneller doorkomt dan de ondernemer met goede plannen.”

Persoonlijk in gesprek met de ondernemer

Een belangrijke meerwaarde is dat de mensen van de Kredietunie in gesprek gaan met ondernemers die op zoek zijn naar financiering. “Wij kijken vooral naar de ondernemer áchter die plannen: is hij of zij in staat die zaak te runnen en die plannen ook daadwerkelijk tot een goed einde te brengen? Bij de Kredietunie maak je een afspraak en krijg je de gelegenheid om jouw plannen te bespreken en toe te lichten. Dat is een hele andere insteek. En dan is het een groot voordeel dat het ondernemers zijn die die plannen kritisch onder de loep nemen. Ondernemers zijn beter in staat om ondernemerschap op waarde te schatten.”

“Natuurlijk kijken wij net als banken ook of het om een gezonde investering gaat. Maar niet in ons eigen belang, wij worden er als vrijwilligers van de Kredietunie persoonlijk niet beter van als we een lening verstrekken. Ons belang ligt bij de gezondheid van de plannen. Wij willen graag met de ondernemer kijken of dit de juiste weg is om zijn mooie plannen te realiseren. Dit zonder dat de ondernemer in de problemen komt, maar integendeel daarmee juist de groeikansen van het bedrijf optimaal benut.”