Belangstelling bij ondernemers groot voor Kredietunie tijdens Week van de Financiering

Meer en meer ondernemers wenden zich tot Kredietunies voor financiering om hun bedrijf uit te breiden of uit te bouwen. Dat bleek ook vorige week bij de bijeenkomst in Assen tijdens de Week van de Financiering. Johan Mulder, namens Kredietunie Groningen aanwezig in Assen: “Ik heb met heel veel ondernemers gesproken en uit al die gesprekken blijkt hoe lastig het voor MKB’ers is om met een bank om tafel te komen. Laat staan dat hun plannen voor financiering in aanmerking komen.”

“Het enthousiasme voor het fenomeen Kredietunie is groot, vooral vanwege het feit dat goede plannen serieus onder de loep worden genomen. Dat kan alsnog leiden tot een afwijzing, maar in elk geval hebben deskundigen het plan dan kritisch beoordeeld en van commentaar voorzien. Ook dat kan voor ondernemers een positief resultaat betekenen.”
Witte vlekken
De bijeenkomst in Assen heeft tot een aantal aanvragen voor leningen geleid, maar ook tot de constatering bij Johan Mulder dat er in Friesland en Drenthe nog geen kredietunies zijn, terwijl er binnenkort in Groningen wellicht meerdere operationeel zijn. “Dat kan leiden tot de situatie dat de Groningse Kredietunies aanvragen krijgen uit andere noordelijke regio’s die wellicht positief beoordeeld worden, maar toch afgewezen moeten worden omdat het buiten het eigen werkterrein valt. Dat is jammer. Misschien kan de landelijke koepel van Samenwerkende Kredietunies een plan ontwikkelen om deze ‘witte vlekken’ toch te bedienen.”
Slotconclusie is dat dit soort ondernemersbijeenkomsten een uitstekende gelegenheid biedt om de mogelijkheden van Kredietunie Groningen grotere bekendheid te geven.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest